Om relationer som kan förändrar världen till det bättre

Posted on 20/06/2010

0


Egentligen är jag osäker på om världen behöver din och min hjälp för att bli en bättre plats för alla människor. Däremot tror jag det är avgörande att vi har kontinuerliga relationer med våra medmänniskor i vår närhet, och då menar jag inte bara våra familjer och likasinnade vänner. Om vi är tillräckligt intresserade av våra medmänniskor kan vi möjligen ha en förståelse för hur andra tänker och vad de möjligen saknar. För vem är du och jag att veta vad okända personer behöver? Kanske vill eller ska de inte ens ha någon hjälp?

Jag tänker på när vi vill sträcka ut en hand exempelvis till uteliggaren som vi stöter på vid 7-eleven eller den där alkoholisten på tunnelbanan. Genom att ge pengar, kläder och husrum, finns då inte risken att vi hjälper personen i dess beroende? Samma när det gäller bidrag till hjälporganisationer. Frågan är om vår hjälp mest handlar om att slippa ha dåligt samvete? Över hur illa andra kan ha det ställt trots att vi egentligen har så det blir över. Snarare än om en genuin omtanke om sin nästa? Måste man ge till första bästa som tigger, eller till tjusiga organisationer med vackra vädjande ord på reklamen?

Hur är det när det gäller våra hjälpambitioner avseende folk, länder, och kulturer långt från våra egna. Kanske är vi färgade av våra egna tankar om vad som är ett bra sätt att leva på. Det är troligt att vi inte delar samma människosyn, och inte förstår sedvänjor eller de maktrukturer som dominerar. Är vår hjälp värd något om våra hjälpinsatser ändå inte når fram eller till och med förvärrar för de hjälpbehövande. Är det dessutom inte mer effektivt med hjälp näraifrån vad gäller transporter, tid, naturresurser osv? Tyvärr tror jag att så länge vi inte finns där för våra medmänniskor så kommer vår “hjälp” via hjälporganisationer att behövas. Även om mer eller mindre oeffektivt utnyttjade.

Jag är övertygad om att det bästa vore om vi fokuserade våra energier till det som verkligen förändrar till det bättre. Tänka till när det gäller att från oben “hjälpa folk i nöd” och anstränga oss att se ensamma grannen, ledsna kassörskan på Vivo, alkade kompisens syster eller arbetskompisens pappa som i och med skilsmässan tappat förmågan att ordna tak över sitt huvud. Genom att finnas där för dem tror jag vi har större möjlighet att skapa verklig positiv förändring. Och man ska inte underskatta ringar-på-vattnet-effekten. När vi finns där för dem i vår närhet, har fler möjlighet att finnas där för dem i sin närhet osv osv.

Advertisements
Posted in: quality of life