Kommer TV-kanalerna tappa greppet om tittarna?

Posted on 27/06/2010

0


Hur ser framtiden ut för TV-kanalerna? Vad har avregleringar, ny teknik och en allt mer öppen marknad för betydelse för deras fortlevnad? Öppenhetsförespråkaren Joakim Jardenberg har med SVT under luppen synat TV-branchens till synes positiva inställning till fri tillgänglighet till TV-innehåll i en artikel i SVD, tyvärr något de inte lever upp till. I Sverige har avregleringar gjort det möjligt att finansiera TV-innehåll med reklam på olika sätt. Och med ny teknik kan TV realiseras på många nya sätt.

Numera kryddas medielandskapkapet av en myriad olika former av TV. Webb-TV, video on demand, digital-TV, mobil-TV och IPTV är redan vedertagna begrepp. Och snart har vi till och med google gjort TV. Vart tar TV-mediet slut? Och vart övergår det i något annat? Kan man kalla youtube klipp från TV-program för TV? Är mobilnyheter från SVTplay verkligen TV?

Att tala om mediekonvergens var på modet under andra halvan av 90-talet. Det var vid den här tiden som KTH-professor Nils Enlund introducerade konvergensbegreppet för oss som studerade på media-sektionen. Detta och en, på den tiden het, onlinekurs i KTHs regi i ämnet gav mig en fördjupning som även idag färgar mitt mediatänkande. Ja, det handlade inte bara om en framtida sammansmältning av innehåll, utan även av apparatkonvergens och nätverkskonvergens.

Idag inser vi att det inte endast handlar om att anpassa innehåll till de olika apparaterna, utan att innehållet bör vara specifikt beroende på medieapparat. Ta nyheter som exempel; TV-nyheter, mobilnyheter och internetnyheter har olika målgrupper och givetvis bör innehållet vara anpassat därefter. Även om det exempelvis står TV4play på mobil- eller webbappen.

Och att apparaterna kommer att konvergera tror jag är nys. Snarare tvärtom. Det är viktigt att fundera kring hur apparaten används. Ta det här med mobil-TV; det krävs ett aktivt medvetet lite framåtlutande tittande vilket troligen fungerar bäst för kortare programklipp. Så länge TV-inslagen för mobilen bara är kopior av TV så är de kanske mer häftiga än funktionella. Om inte annat så tröttnar nacken, ögonen eller handen ganska snart. Bara det att skärmen reflekteras i solen reducerar användningen vid mobilt bruk. Luren avger strålning och blir varm vilket gör det obekvämt när man behöver hålla i luren längre stunder. För att inte tala om hackiga nätverk. Vem vill bli avbruten mitt i en episod av Solsidan på TV4play?

Klassiskt TV-tittande däremot innebär viss passivitet och väldigt oaktivt bakåtlutat seende. Och det kommer alltid finnas ett behov av detta. En fet TV-skärm placerad i ett vardagsrum med stora sköna soffor kommer knappast att användas att surfa på. Den är till för långfilm och andra längre program. Det säger sig självt att andra halvan av familjen inte har någon större lust att följa en enda persons irrationella surfäventyr.

Vi är nog överens om att klassisk TV bygger på att sända och ta emot streamade rörliga bilder med tillhörande ljud paketerade i så kallade TV-program som visas i en förutbestämd ordning. Men vem har sagt att dessa program behöver sändas från en TV-kanal? Skulle det exempelvis inte kunna bli så att innehållsleverantörer blir de dominerande inom TV. Genom att du och jag ger de innehållsleverantörer som gör bra program våra pengar kan vi direkt styra vad vi vill se, och hur ofta. Tekniken finns där och finansieringsmöjligheterna. Och vad är inte öppnare än detta? Varför ge pengar till public service som går till program som vi ändå inte får se kanske mer än en gång?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements