Browsing All Posts filed under »lean-back«

Kommer TV-kanalerna tappa greppet om tittarna?

June 27, 2010

0

Hur ser framtiden ut för TV-kanalerna? Vad har avregleringar, ny teknik och en allt mer öppen marknad för betydelse för deras fortlevnad? Öppenhetsförespråkaren Joakim Jardenberg har med SVT under luppen synat TV-branchens till synes positiva inställning till fri tillgänglighet till TV-innehåll i en artikel i SVD, tyvärr något de inte lever upp till. I Sverige […]